هیچ محصولی در سبد خرید وجود ندارد.
  • تعداد(0 )

اگر کیفیت بسته بندی و محصول توسط پست دچار مشکل شده است چه کاری باید انجام داد ؟

در صورتی که بسته بندی ها یا خود شیرینی توسط پست دچار خللی شده است، در صورتی که مامور پست حضور دارد آنرا به مامور باز گردانید در غیراینصورت به خط تلگرامی 09395230909 پیغام دهید تا خسارت مربوطه توسط پست مطالبه شود.