نمایندگی بلوار جمهوری

آدرس : یزد - بلوار جمهوری - ابتدای زیر گذر حکیمیان

تلفن ثابت : 03535230909, 0353552553

شيرينی سنتی يزد شعبه صفــــــــاييه

آدرس : یزد - صفاییه - خیابان تیمسار فلاحی - روبروی بانک مسکن

تلفن ثابت : 03538241414, 03538251414

شيرينی سنتي يزد آنلاين

نمایندگی خیابان امام خمینی

آدرس : یزد، خیابان امام خمینی، روبروی مسجد برخوردار

تلفن ثابت : 03536228557