هیچ محصولی در سبد خرید وجود ندارد.
  • تعداد(0 )

اگر از کیفیت شیرینی تحویل گرفته شده، رضایت وجود نداشته باشد چه کاری باید انجام داد ؟

در صورتی که شیرینی را پس از تحویل از پست بررسی نموده و متوجه کیفیت نامناسب آن شدید ، در اسرع وقت عکسی از شیرینی را به شماره تلگرامی 09395230909 ارسال نموده و نامرغوبیتی محصول را گزارش دهید تا پس از  بررسی توسط کارشناسان ، اقدامات مقتضی انجام گیرد.  در صورتیکه معایبی منطقی وجود داشته باشه ضمن خوشحالی از انتقاد مطرح شده در صورت تایید کارشناسان در اسرع وقت مرجوع جهت بررسی معایب  و ارسال مجدد برای شما صورت میگیرد.