نکات مهم در قیمت گذاری

قیمت درج شده محصولات در سایت تقریبی بوده و قیمت نهایی بر اساس وزن محصول محاسبه می شود. لازم به ذکر است که قیمت نهایی محصولات شامل وزن خالص مورد سفارش + قیمت بسته بندی می باشد که تقریبا برابر با قیمت درج شده در سایت خواهد بود.(هیچ گاه قیمت بسته بندی و جعبه ها همانند قیمت شیرینی محاسبه نخواهد شد.)