محصولات پری بیوتیک

تولید محصولات پری بیوتیک در موسسه شیرینی سنتی یزد

امروزه رشد چشمگیری در گسترش صنایع غذایی دنیا شاهد هستیم به گونه ای که محصولات تولیدی علاوه بر این که دارای ویژگی های تکنولوژیکی هستند از ارزش تغذیه ای مناسبی نیز برخوردارند.
انواع مختلفی از ترکیبات در تولید محصولات با ارزش غذایی بالا مورد استفاده قرار می گیرند.یک دسته این ترکیبات اینولین بوده که به واسطه دارابودن خواص و ویژگی های من حصر به فرد به خصوص خواص پری بیوتیکی مورد توجه می باشد.پری بیوتیک ها اجزا تشکیل دهنده غذایی غیر قابل هضم در دستگاه گو ارش انسانها می باشند که سبب افزایش رشد و تحریک رشد باکتریهای مفید روده بزرگ می شوند.بنابراین سلامت میزبان را بهبود می بخشن د. مصرف اینولین باعث کاهش فاکتورهای خطر جهت بیماری های قلبی ، عروقی و پوکی استخوان و همچنین افزایش دسترسی بدن به عناصر معدنی، تح ریک سیستم ایمنی بدن، اثر روی متابولیسم لیپید و کاهش بیماریهای روده بزرگ می شود و به طور قابل ملاحظه ای ابتلا به سرطان روده بزرگ ر ا کاهش می دهد که این اثر بیشتر مربوط به رشد باکتریهای پروبیوتیک در روده بزرگ می باشد.علاوه بر نقش تغذیه ای ، اینولین به عنوان یک جایگ زین چربی در تولید بسیاری از محصولات غذایی مورد استفاده قرار می گیرد.یک غذای عملگرا fanctional Food در ظاهر شبیه به یک غذای سنتی است.با این حال ، با ترکیباتی که اثر مازاد سلامتی را فراهم می کنند اصلاح شده است.از این رو موسسه شیرینی سنتی یزد اقدام به استفاده از اینولین به عنوان یک پری بیوتیک با قابلیت جایگزین شدن با چربی و همچنین کاهش قند در محصولات پری بیوتیک جهت افزایش ویژگی های تغذیه ای و تکنولوژیکی و جلوگیری از اثرات سوء مصرف چربی و قند برسلامتی افراد نموده است.

مواد غذایی سرشار از پری بیوتیک