واحد تحقیق و توسعه

معرفی واحد تحقیق و توسعه (R&D)

آزمایشگاه شیمی و میکروبیولوژی شیرینی سنتی یزد در فضایی در محل کارگاه قرار گرفته که شامل بخش‌های شیمی، میکروبی، اتاق کشت میکروبی، اتاق شستشو و استریل و کامپیوتر است.
آزمایشگاه میکروبیولوژیی روزانه از مواد اولیه نمونه‌گیری و نتایج آزمایشات را با استانداردهای ملی موجود و جدول حد مجاز میکروب‌ها مورد ارزیابی قرار می‌دهد. عمده میکروب‌های این بخش آنترو باکتر یاسه‌ها، اشرشیا کلی، کپک مخمر، استافیلوکوکوس اورئوس و سالمونلا می‌باشد. آزمایشگاه شیمی نیز مواد اولیه و محصولات تولیدی را از نظر میزان پراکسید، رطوبت، اسیدیته، PH، خاکستر، خاکستر غیر محلول در اسید، قند و چربی مورد ارزیابی قرار می‌دهد.

مطالعات انجام شده و محصولات جدید آینده

با توجه فراگیری بیماری دیابت در استان یزد، این مسئله شیرینی سنتی یزد را به سمت تولید شیرینیجات رژیمی سوق داد تا تنها در شیرینی زندگی جامعه سهیم باشد نه در بیماری دیابت. از اینرو مطالعات لازم در این زمینه شروع و پس از ماه‌ها تلاش تولید این محصولات به ثمر رسید و امروز  باقلوا، انواع لوز، قطاب، پشمک، کیک، نان برنج، آبنبات در این موسسه تولید و در آینده تمامی محصولات این موسسه به صورت رژیمی نیز تولید خواهد گردید. در عرصه تولید محصولات نیز این موسسه اقدام به طراحی دستگاه‌های اتوماتیک نموده است.