هیچ محصولی در سبد خرید وجود ندارد.
  • تعداد(0 )

زمان تحویل پس از ثبت خرید چگونه خواهد بود ؟

در مورد مشتریان خارج از یزد ، با توجه به نوع انتخاب روش ارسال، از طریق پست جمهوری اسلامی ایران یا پیشتاز و چاپار ارسال خواهد شد.

زمان تحویل برای شهر تهران بین 12 تا 24 ساعت خواهد بود.

زمان تحویل برای خارج از شهر تهران (مرکز شهرها) بین 24 تا 48 ساعت خواهد بود.

زمان تحویل برای خارج از مراکز شهر (حاشیه شهرها) بین 48 تا 72 ساعت خواهد بود. ( البته این زمان برای چاپار بوده و ممکن است ارسال توسط پست زمان بیشتری طول بکشد)

نکته : البته در روزهای تعطیل ارسال انجام نمی گیرد و  روزهای تعطیل به زمان تحویل افزوده خواهد شد.